Anslagstavla

MBN 201015

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-10-15
Paragrafer
§§ 113-144
Datum då anslag sätts upp
2020-10-27
Datum då anslag tas ned
2020-11-20
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser