Anslagstavla

UBN 201111

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-11-11
Paragrafer
§§ 106-125
Datum då anslag sätts upp
2020-11-17
Datum då anslag tas ned
2020-12-09
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsnämndens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser