Anslagstavla

Ks 210202

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-02-02
Paragrafer
§§1-28
Datum då anslag sätts upp
2021-02-08
Datum då anslag tas ned
2021-03-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser