Anslagstavla

SN210211

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2021-02-11
Paragrafer
1-24
Datum då anslag sätts upp
2021-02-18
Datum då anslag tas ned
2021-03-12
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser