Anslagstavla

SNAU210204 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-02-04
Paragrafer
47, 53-55
Datum då anslag sätts upp
2021-02-19
Datum då anslag tas ned
2021-03-13
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser