Anslagstavla

MBN au

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-02-17
Paragrafer
§§ 1-21
Datum då anslag sätts upp
2021-03-04
Datum då anslag tas ned
2021-03-26
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser