Anslagstavla

Ksau 210316

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-03-16
Paragrafer
§§35-60
Datum då anslag sätts upp
2021-03-22
Datum då anslag tas ned
2021-04-13
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser