Kungörelse detaljplan Kittelfjäll 1:3 för samråd

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-03-25
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-03-25
Datum då anslag tas ned
2021-04-26
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande