Anslagstavla

UBN 210324

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-03-24
Paragrafer
§§ 29-49
Datum då anslag sätts upp
2021-03-30
Datum då anslag tas ned
2021-04-21
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser