Anslagstavla

Kfm 210517

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-05-17
Paragrafer
§§19-38
Datum då anslag sätts upp
2021-05-21
Datum då anslag tas ned
2021-06-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser