Anslagstavla

SNAU210603

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-06-03
Paragrafer
160-161,167
Datum då anslag sätts upp
2021-06-03
Datum då anslag tas ned
2021-06-25
Förvaringsplats för protokoll
Förvaltningsbyggnaden
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser