Anslagstavla

SN210609

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2021-06-09
Paragrafer
59-60
Datum då anslag sätts upp
2021-06-10
Datum då anslag tas ned
2021-07-02
Förvaringsplats för protokoll
Förvaltningsbyggnaden
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser