UBN au 210609

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2021-06-09
Paragrafer
§69-82
Datum då anslag sätts upp
2021-06-15
Datum då anslag tas ned
2021-07-07
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare
Anna Sjögren

Protokoll

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande