Underrättelse granskning detaljplan Kittelfjäll 1,457

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-06-18
Datum då anslag tas ned
2021-07-31
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande