Au 210824

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-08-24
Paragrafer
§§125-143
Datum då anslag sätts upp
2021-08-31
Datum då anslag tas ned
2021-09-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande