SNAU210902

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-09-02
Paragrafer
191-194
Datum då anslag sätts upp
2021-09-02
Datum då anslag tas ned
2021-09-24
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande