SNAU210831

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-08-31
Paragrafer
168-170,172-190
Datum då anslag sätts upp
2021-09-10
Datum då anslag tas ned
2021-10-02
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande