UBN 210922

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-09-22
Paragrafer
§§93-103
Datum då anslag sätts upp
2021-10-01
Datum då anslag tas ned
2021-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsnämndens kansli
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande