Au 211005

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-10-05
Paragrafer
§§170-171
Datum då anslag sätts upp
2021-10-05
Datum då anslag tas ned
2021-10-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande