Ks 211005

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-10-05
Paragrafer
§§152-181
Datum då anslag sätts upp
2021-10-11
Datum då anslag tas ned
2021-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande