UBN Au 211208

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-12-08
Paragrafer
§ 141-150
Datum då anslag sätts upp
2021-12-15
Datum då anslag tas ned
2022-01-20
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Hanna Hedberg

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser