MBN 220512

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2022-05-12
Paragrafer
§§ 37-51
Datum då anslag sätts upp
2022-05-19
Datum då anslag tas ned
2022-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser