Valnämnden 220512

Anslag/Bevis

Organ
Valnämnden
Mötesdatum
2022-05-12
Paragrafer
§§1-26
Datum då anslag sätts upp
2022-05-23
Datum då anslag tas ned
2022-06-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser