Ks 220531

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2022-05-31
Paragrafer
§§102-156
Datum då anslag sätts upp
2022-06-09
Datum då anslag tas ned
2022-07-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser