SNAU220613

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-06-13
Paragrafer
158-164
Datum då anslag sätts upp
2022-06-13
Datum då anslag tas ned
2022-07-05
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser