UBN au 220608

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-06-08
Paragrafer
§§32-42
Datum då anslag sätts upp
2022-06-15
Datum då anslag tas ned
2022-07-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser