MBN 220608

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2022-06-08
Paragrafer
§§ 52-73
Datum då anslag sätts upp
2022-06-17
Datum då anslag tas ned
2022-07-08
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser