SNAU220620

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-06-20
Paragrafer
165-170
Datum då anslag sätts upp
2022-06-20
Datum då anslag tas ned
2022-07-12
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser