SNAU220721

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-07-21
Paragrafer
171-174
Datum då anslag sätts upp
2022-07-21
Datum då anslag tas ned
2022-08-12
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser