UBN au 220822

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-08-22
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2022-09-05
Datum då anslag tas ned
2022-09-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Marlene Selmbro

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser