SNAU220923

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-09-23
Paragrafer
210-211
Datum då anslag sätts upp
2022-09-23
Datum då anslag tas ned
2022-10-15
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser