Kfm 221024

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2022-10-24
Paragrafer
§§87-99
Datum då anslag sätts upp
2022-11-07
Datum då anslag tas ned
2022-11-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulriks Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser