Ks 221108

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2022-11-08
Paragrafer
§§ 196-202
Datum då anslag sätts upp
2022-11-14
Datum då anslag tas ned
2022-12-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser