MBN ÄB 230215

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2023-02-15
Paragrafer
§§ 1-18
Datum då anslag sätts upp
2023-02-22
Datum då anslag tas ned
2023-03-16
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser