Ks 230221

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2023-02-21
Paragrafer
§§ 1,3-57
Datum då anslag sätts upp
2023-02-28
Datum då anslag tas ned
2023-03-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser