Kommunfullmäktige

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2023-03-13
Paragrafer
§§ 1-35
Datum då anslag sätts upp
2023-03-16
Datum då anslag tas ned
2023-04-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser