Allmänna utskottet

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2023-11-07
Paragrafer
§§ 166-184
Datum då anslag sätts upp
2023-11-09
Datum då anslag tas ned
2023-12-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser