Socialutskottet

Anslag/Bevis

Organ
Socialutskottet
Mötesdatum
2023-11-15
Paragrafer
§§ 206-211 sekretess
Datum då anslag sätts upp
2023-11-20
Datum då anslag tas ned
2023-12-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser