Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Anslag/Bevis

Organ
Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Mötesdatum
2024-01-22
Paragrafer
§§ 1-18
Datum då anslag sätts upp
2024-02-01
Datum då anslag tas ned
2024-02-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Anna Björkman

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser