Socialutskottet

Anslag/Bevis

Organ
Socialutskottet
Mötesdatum
2024-03-20
Paragrafer
§§ 31, 35-42
Datum då anslag sätts upp
2024-03-22
Datum då anslag tas ned
2024-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser