Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Anslag/Bevis

Organ
Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Mötesdatum
2024-03-18
Paragrafer
§§ 19-30
Datum då anslag sätts upp
2024-03-26
Datum då anslag tas ned
2024-04-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina Kommun
Sekreterare
Anna Björkman

Protokoll

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser