Nationaldagsfirandet ställs in

På grund av rådande omständigheter ställer Vilhelmina kommun in programmet för årets nationaldag.

I vanlig ordning kommer vår ordförande i kommunfullmäktige, Marita Stinnerbom att hålla ett nationaldagstal. I år blir dock talet digitalt och kommer att läggas ut på www.vilhelmina.se samt på här Vilhelmina kommuns facebooksida.
 
Annons kommer också i Vilhelmina aktuellt.
Uppdaterad den 29 november 2022