Intranätet Självservice

Nyheter

19 februari 2021

Förlängning av beslut gällande åtgärder på grund av Covid-19 till och med 21 mars

Beslut har fattats att förlänga de åtgärder som införts på utvecklingsenhetens verksamheter i Vilhelmina kommun. Det gäller fritidsverksamheterna samt turistbyrån, näringslivskontoret och fritidskontoret. Idrottshallarna hålls öppna för skolverksamhet och föreningslivets verksamheter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet gäller från 22 februari tom 21 mars.