Översiktsplaner

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering. I fliken till vänster hittar du översiktsplanen Grön ÖP.

Översiktsplanen och de tematiska tilläggen hittar du genom att klicka här eller på menyn till vänster, Grön Översiktsplan.

 

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 74

Telefontider:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se