Omsorg och hjälp

Alla behöver vi stöd och hjälp någon gång i livet, och då vill vi finnas där. På dessa sidor har vi samlat information om omsorg och stöd till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, unga och familjer med särskilda behov.

I Vilhelmina kommun värdesätter vi mötet med våra medborgare. Genom vår omsorgsportal i Centrumhuset samt vår reception hos individ- och familjeomsorgen i kommunhuset kan du som söker vård eller hjälp snabbt träffa personer som lotsar dig till den hjälp du behöver.

I Centrumhuset har vi samlat personal från hemtjänst, hemsjukvård, rehabiliteringsteam och biståndshandläggare. Detta skapar en närhet för dig som ska söka omsorg oavsett form.

Uppdaterad den 4 december 2019

Kontakta socialförvaltningen

Kansli:
socialtjansten@vilhelmina.se
0940 - 140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Förvaltningschef:
Gunilla Westergren, tf
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940 - 140 23

Vård- och omsorgschef:
Gunilla Westergren
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940-142 62

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10

Blanketter