Personligt ombud

Ett Personligt ombud (PO) är en person som hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa. För att få hjälp av ett Personligt ombud måste du ha fyllt 18 år och ha en psykisk funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara av din vardag.

OBS! Information från PO-ombudet i Vilhelmina

Med anledning av Regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskade sociala kontakter utifrån COVID-19 sker insatserna i form av stöd och hjälp mestadels via telefon eller digitalt. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss via telefon 070-5264814 eller e-post personligtombud@vilhelmina.se. För mer information gå till povasterbotten.se

Om personligt ombud

Det kostar ingenting att få hjälp av ett Personligt ombud.

Vad kan ett Personligt ombud hjälpa dig med?

  • Det Personliga ombudet kan hjälpa dig att se och beskriva ditt behov av stöd och hjälp.
  • hjälper dig att ansöka om det stöd du behöver och har rätt till.
  • kan vara ditt stöd i kontakten med olika myndigheter.
  • finns till för dig om du behöver fråga om råd.

Du har inte laglig rätt till personligt ombud och kan därmed inte överklaga om du nekas personligt stöd.
Kommunerna har alltså möjlighet, men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud.

Här kan du få veta mer om vad personligt ombud kan hjälpa dig med:
www.povasterbotten.se

Hur får man ett Personligt ombud?

Om du känner att du behöver ett Personligt ombud kan du ringa eller skicka e-post till det ombud som finns i Vilhelmina kommun.
Du kan också ta kontakt på hemsidan www.povasterbotten.se eller be någon annan förmedla kontakten åt dig.

När du kontaktat oss träffas vi hemma hos dig eller på en plats som du får bestämma.

Om du har rätt till att få ett Personligt ombud träffas vi igen och gör en planering över vad du vill förändra i ditt liv.

Sedan arbetar vi tillsammans för att du ska känna att ditt liv fungerar bättre.
Målsättningen är att du utifrån dina egna önskemål och behov ska uppnå bästa tänkbara livssituation Du får stöd av ett Personligt ombud under en begränsad tid.

Hör av dig så kommer vi överens om var och när vi ska träffas!

Uppdaterad den 19 mars 2021