Samiskt samråd

Enligt 5 § i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)  

"Ska förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande"

Vualtjeren tjïelte/Vilhelmina kommun har sedan 2011 en samisk samrådsgrupp.

Samrådsgruppen består av representanter från Vilhelmina södra sameby, Vilhelmina norra sameby, Faepmien Saemien Siebrie, Faepmie Saavreme Siebrie, Vualtjeren Saemien Siebrie, kommunchefen, minoritetssamordnaren, minoritetshandläggaren och en ungdomsrepresentant.


Representanter i samisk samrådsgrupp:

Vilhelmina södra sameby: Åsa Baer
Vilhelmina norra sameby: Olov-Daniel Fjällström
Faepmien Saemien Siebrie: Laila Stinnerbom
Faepmie Saavreme Siebrie: Ulrika Näslund Svensson
Vualtjeren Saemien Siebrie: Margareta Svensson
Vilhelmina kommun: Karl-Johan Ottosson, Laila Daerga och Malin Blind

 

 

 

Uppdaterad den 9 maj 2023

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se