Vilhelminas föreningsliv - en viktig del av kommunen

Vilhelmina kommun har ett rikt och brett föreningsliv. Traditionellt vilar såväl kultur- som fritidsverksamheten på en kombination av starkt kommunalt stöd och ett omfattande ideellt engagemang. Detta har gett Vilhelmina en tämligen unik profil som kultur- och fritidskommun.

Kultur- och fritid en sammanhållande kraft – ett kitt – i samhället, som är gränsöverskridande och ger känslan av gemenskap med andra. En fritid ska ge ivskvalitet och välbefinnande där fysiska, kulturella, konstnärliga, politiska och sociala aktiviteter blir lika viktiga. 

En viktig del i föreningslivet är att ge barn och ungdomar förutsättningar till ett en aktiv fritid. Inom föreningarna lär de sig att utöva och praktisera inflytande och delaktighet, och att engagemang och skapandeförmåga tas tillvara samt att ett kritiskt förhållningssätt stimuleras. 

Stöd och bidrag

Vilhelmina kommun erbjuder alla föreningar stöd och bidrag av olika slag och tillhandahåller lokaler och anläggningar. Även Vilhelmina Folkets Hus har lokaler till förfogande.

För att ta del av de kommunala stöden, samt att få nyttja lokaler och anläggningar hyresfritt, så betalas en årlig serviceavgift på 2000 kronor till kommunen. Då står föreningen med i kommunens offentliga föreningsregister. För att endast finnas med i föreningsregistret så betalas en lägre serviceavgift på 100 kronor per år.

Föreningar anmäler till fritidskonsulenten vilken serviceavgift de vill betala, kontaktuppgifter till höger.

Föreningar registrerade hos Vilhelmina kommun ska årligen skicka uppdaterade uppgifter till kommunen, även om ändringar ej skett. Samma blankett används även för att nyregistrera en förening hos kommunen.

Uppdaterad den 6 juli 2023