Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte men det ger inte rätt att bygga. För det krävs bygglov.

Förhandsbesked är ett eget ärende som inte kräver lika omfattande ansökningsdokument som vid ansökan om bygglov.

Om det är osäkert ifall bygglov kommer att beviljas kan man först söka förhandsbesked. När man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked.

Den som köper en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar att äga en fastighet som inte får bebyggas. Vid försäljning kan säljaren ansöka om förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte. Fastigheten blir därmed mera lättsåld.

Uppdaterad den 27 mars 2023

Kontakta byggnadsinspektör

Byggnadsinspektörer:
0940-140 74, 0940-140 81
mbn@vilhelmina.se

Miljö-och byggchef:
0940-140 71
helene.myhrberg@vilhelmina.se

Kansli: 
0940-140 84

0940-140 73

mbn@vilhelmina.se

(Telefontid: 09.30-12.00)

Växel
0940-140 00