Projekt och samarbeten

Vilhelmina Kommun deltar i ett flertal större och mindre projekt och samarbeten som till största del finanseras av andra parter som Region Västerbotten, Tillväxtverket, Socialfonden, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Socialstyrelsen med flera.

Detta utgör en styrka i kommunens utvecklingsarbete och ger medarbetarna möjlighet att genomföra insatser och aktiviteter för kommunen medborgare, föreningar och företag som inte annars skulle vara möjliga inom ordinarie budget. Dessutom skapar det ett antal arbetstillfällen i kommunen och i regionen.

Läs mer om kommunens projekt och samarbeten här till vänster.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta näringslivskontoret

Näringslivskontoret: 

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina
naringsliv@vilhelmina.se 

Utvecklingschef
Ulrica Olsson
070-34 35 776
ulrica.olsson@vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Tim Bjelvemar
072-24 96 745
tim.bjelvemar@vilhelmina.se

Näringslivsutvecklare
Bogge Bolstad
0940-140 62
bogge.bolstad@vilhelmina.se

Näringslivsstrateg
Peter Manner
0940-140 64
peter.manner@vilhelmina.se